Apvienības “Kreisais Krasts” mūziķi “Punkts uz I” un “Cepums” piedāvā jaunu EP ar nosaukumu “Augšas un Lejas”.

Viennozīmīgi var apgalvot, ka materiāls ir radīts uz “viena viļņa” un tas ir unikāls notikums vairāku cilvēku dzīvēs – tas atspoguļo indivīda mērķus, pārdzīvojumus, ambīcijas, kritumus un kāpumus ,iekšējās pasaules pārmaiņu dinamiku un daudzus citus cilvēkam būtiskus elementus, ko izjūtam un izdzīvojam mūsu ikdienā.

Kā stāsta mūziķi, tad: “EP uzskatāmi atspoguļo mākslinieku iekšējo pasauli ar kuru nav kauns dalīties. Mēģinot to ielikt rāmjos, tā viennozīmīgi zaudē daļu no satura un vēstījuma, ko izpildītāji radīja tik nepiespiestā un patiesā gaisotnē. Veidojot “Augšas un lejas” netika uzstādīts mērķis vai jebkādas ekspektācijas, netika meklēta dziļāka doma vai rastas dažādas ieceres.”